logo-top1

A-CAD

дизайн проектиране конструкции

Нови статии

Публикувано от на в Строителство
Перголата е класическа, проста структура, която може да добави много уют в имота. Тя предоставя ценна сянка през горещите месеци на годината. Изграждането на пергола е сравнително лесен проект и може да се изпълни в рамките на няколко дни ако етапите са прецизно планирани. Някои ценни съвети за изграждане на пергола включват избор на дизайн, който отговаря на нуждите на собствениците и изглежда добре в пространството, планира се внимателно и се измерва точно. Добре е да се използват висококачествени материали, както и ползване на помощта и съветите на опитен строител, особено ако перголата е голяма.

 

последно модифициран на
Посещения: 1944
Оценете статията:
0

МОДУЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СРЕЩУ КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ МЕТОДИ В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ Конвенционалните методи на строителство у нас през последните години са най-широко разпространени и са с най-голям дял в инвестиционното проектиране и строителство на обществени и жилищни сгради. Под конвенционален метод в строителството разбираме монолитно стоманобетонно строителство “in situ”, т.е. “на място“. Този метод има предимства когато обемите са малки, но има все повече недостатъци.

последно модифициран на
Посещения: 11276
Оценете статията:

Устойчивото строителство (известно също като зелено строителство) се отнася до структурата на сградите и използването на процеси, които запазват околната среда и ефективно използват ресурсите през целия жизнен цикъл на сградата - от проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, ремонт и разрушаване. Това изисква тясно сътрудничество на екипа на проекта - архитекти, инженери и клиента на всички етапи от проекта. 

Въпреки че новите технологии постоянно се разработват, за да допълнят съществуващите практики в създаването на по-екологични структури, общата цел е, че зелените сгради се проектират за намаляване на общото въздействие на архитектурната среда върху човешкото здраве и околната среда чрез:

-Ефективно използване на енергията, водата и други ресурси

-Защита на здравето на живущите и подобряване производителността на служителите

-Намаляване на отпадъците, замърсяването и влошаването на околната среда 

Подобна концепция изпълнява сграда, която обикновено е в по-малък мащаб и е проектирана да се строи с използването на естествени материали, които са на разположение на местно ниво. Други свързани теми включват устойчивия дизайн и зелената архитектура. Устойчивостта може да се определи като отговаряща на нуждите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Някои зелени строителни програми не се занимават с въпроса за преоборудване на съществуващи домове, но други го правят. Зелени конструктивни принципи могат лесно да бъдат приложени за преоборудване на съществуващи сгради, както и на ново строителство.

последно модифициран на
Посещения: 2307
Оценете статията: