logo-top1

 

LOGO-CAD3Екипът ни е съставен от строителни инженери, архитекти, дизайнери, строители. Максимално се стремим да задоволим изискванията на инвеститора, едновременно съобразявайки се с установените правила и норми на българското законодателство. Водим се от принципите на качеството и уникалността на продукта.                                                           

 

Обичаме нестандартните решения, които работят за клиента в няколко посоки – уникалност, къс срок за изпълнение и добра цена за крайния продукт. Нашата основна цел е постигане на устойчиво строителство и енергийна ефективност, водещи до комфорт и естетика на обитаване. Тази цел ние постигаме чрез прилагането на съвременните  стандарти и иновативни решения по отношение на проектирането и използваните материали.